Angaben zum Datenschutz Angaben zum Datenschutz Angaben zum Datenschutz

Ochrona
danych

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z art. 13 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

1. zakres stosowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy obecności w Internecie grupy ABBS (https://www.abbs.group) oraz danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tych stron internetowych. W przypadku stron internetowych innych oferentów, do których odsyłają np. linki, obowiązują informacje i oświadczenia o ochronie danych tych oferentów. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych w zakresie informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach świadczenia usług dotyczy następujących firm:

ABBS Deutschland GmbH   Wülfrather Str. 37 | 42553 Velbert (DEU)

A.B.B.S. N.V.                             Grauwmeer 1 D | 3001 Leuven (BE)

ABBS Nederland B.V.             Havenweg 17A | 5735 SH Aarle-Rixtel (NL)

ABBS Polska Sp. z o.o.          Ul. Górnicza 55 | 42-600 Tarnowskie Góry (PL)

ABBS-Hungária Zrt.              II. Rákóczi Ferenc út 277. | 1214 Budapest (H)

Odniesienia do przepisów prawnych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych dotyczą Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (DSGVO), Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG) w wersji obowiązującej od 01.12.2021 r. oraz ewentualnie krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich UE, w których działają firmy wymienione w punkcie 1.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej (por. art. 4 GDPR).

2. organ odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

ABBS Deutschland GmbH Wülfrather Str. 37 42553 Velbert, Niemcy.

Tel.: +49-(0)2053-49352-0 E-mail: info@abbs-deutschland.de

Przedstawiciele prawni: Benjamin Gall, Peter Stahl

Podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych w ramach świadczenia usług są odpowiednie spółki Grupy ABBS, które świadczą usługi na rzecz osób trzecich lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe.

3) inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych dla naszych firm.

Pfeil Concepts GmbH Daniel Jahn Alte Gärtnerei 2 04425 Taucha

Telefon: +49-34298-496689 E-mail: privacy@fire-holding.de

4. informacje o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej

4.1 Hosting www:

Serwer internetowy do obsługi naszej strony internetowej jest technicznie obsługiwany i utrzymywany przez Hetzner Online GmbH. Ich dane kontaktowe to:

Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Niemcy Zawarliśmy z Hetzner Online GmbH umowę o powierzone przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 (3) DSGVO.

4.2 Szyfrowanie SSL/TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4.3 Przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania ze strony internetowej?

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej wybrane dane osobowe są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym czy czasie wywołania strony). Dane te są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników oraz do ulepszania naszych usług i produktów. W ramach realizacji zamówienia dane te przekazywane są do Hetzner Online GmbH.

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane w jego przeglądarce.

Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. pliki cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • adres URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera. Najpóźniej po siedmiu dniach dane są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak że nie jest już możliwe ustalenie powiązania z konkretnym użytkownikiem.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:policies.google.com/privacy.

5 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach świadczenia przez nas usług

5.1 Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie zamówień, informowanie o danych dotyczących zamówień i dostaw, wykonywanie usług logistycznych, realizacja zamówień i projektów, rejestrowanie danych dotyczących umów i kontaktów w celu realizacji zamówień lub inicjowania zamówień, księgowość, dunning, organizacja i realizacja zakupów i zaopatrzenia, sprzedaż i marketing, utrzymywanie relacji z klientami, dostawcami i prospektami.

5.2 Podstawa prawna naszych działań związanych z przetwarzaniem danych

 • Wypełnienie środków umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 p.1 lit. b DSGVO),
 • Zobowiązania prawne (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e DSGVO),
 • Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO w związku z art. 7 ust. 1-4 DSGVO),
 • Aby chronić nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).
 •  

5.3 Kategorie osób, których dane dotyczą

Zainteresowane strony, klienci i/lub pracownicy klientów, dostawcy, zainteresowane strony, partnerzy, pośrednicy, ext. usługodawcy i freelancerzy.

5.4 Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie jako przedstawiciela lub upoważnionego agenta osoby prawnej (potencjalnego klienta, klienta, dostawcy, dostawcy usług ext., partnera, freelancera, pracownika zleceniodawcy, pośrednika). W szczegółach:

 • Dane kontaktowe (nazwisko, tytuł, imię, telefon, faks, telefon komórkowy, adres internetowy, e-mail, stanowisko, firma, adres firmy, liczba pracowników, jeśli dotyczy, branża, rodzaj klienta, telefon (firma), faks (firma), historia kontaktów i korespondencji, dane do ofert i inicjacji biznesowej),
 • Dane rozliczeniowe (dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące płatności, informacje o koncie, bank, IBAN, BIC, nazwa posiadacza konta, dane służące do wypełnienia zobowiązań umownych,
 • Dane osobowe z zamówień, zleceń zakupu i umów (adres, dane kontaktowe, treść umowy).
 •  

5.5 Kategorie odbiorców

 • Organy wewnętrzne zaangażowane w realizację odpowiednich procesów biznesowych, takich jak zakupy, sprzedaż, marketing, dystrybucja, administracja, realizacja zamówień, księgowość i rachunkowość. Instytucje publiczne, takie jak instytucje ubezpieczeń społecznych i organy podatkowe w przypadku nadrzędnych przepisów prawnych.
 • Wykonawcy zewnętrzni (podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 4 w związku z art. 28 DSGVO). Art. 28 DSGVO. w celu realizacji wyżej wymienionych celów).

Ponadto przekażemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, np. w ramach postępowania karnego lub ujawnienie jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wykonywania praw i nie można przyjąć, że ujawnienie jest sprzeczne z nadrzędnym interesem osoby, której dane dotyczą, który zasługuje na ochronę.

5.6 Okresy przechowywania/usuwania danych

Po upływie odpowiednich ustawowych okresów przechowywania usuwamy odpowiednie dane osobowe, o ile nie są one wymagane do realizacji lub rozpoczęcia umowy lub nie mamy już uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.

5.7 Okres przechowywania danych osobowych

10-letni okres przechowywania danych zgodnie z § 14 UStG. 10-letni okres przechowywania zgodnie z § 147 AO dla dokumentów o znaczeniu podatkowym. 10-letni okres przechowywania zgodnie z § 257 ust. 1 nr 1 + 4 HGB. Dotyczy ksiąg handlowych, inwentaryzacji, bilansów otwarcia, (skonsolidowanych) rocznych sprawozdań finansowych, (skonsolidowanych) sprawozdań zarządu, dowodów księgowych.

W przypadku naszych zagranicznych spółek obowiązują okresy przechowywania, archiwizacji i usuwania danych, właściwe dla danego kraju, zgodnie z punktem 1.

5.8 Przekazywanie danych do państw trzecich poza UE

Nie ma transferu do krajów trzecich i nie ma takich planów. Niemniej jednak w przypadku korzystania z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Internetu nigdy nie można wykluczyć, że dane zostaną przekazane za pośrednictwem lub do kraju trzeciego.

6 Przetwarzanie danych osobowych w kontekście aplikacji o pracę

Oferujemy Ci możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. drogą elektroniczną lub pocztową).

Przetwarzamy dane, które przesłałeś nam w związku z Twoją aplikacją, aby ocenić Twoją przydatność do pracy (lub innych otwartych stanowisk w naszych firmach, jeśli dotyczy) i przeprowadzić proces aplikacji. Dotyczy to takich danych jak: Dane kontaktowe, dane komunikacyjne, dane osobowe, dokumenty aplikacyjne i dostępność.

Dopuszczalne jest przetwarzanie danych wymaganych w związku z podjęciem decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w połączeniu z obowiązującymi krajowymi przepisami prawa pracy.

Jeżeli po zakończeniu procesu aplikacji dane będą potrzebne do postępowania prawnego, może dojść do przetwarzania danych w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz interes polega wówczas na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Co do zasady dostęp do Państwa danych będą miały tylko te osoby/ stanowiska w firmie, które wymagają tego do prawidłowego przeprowadzenia procesu aplikacji. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i przeszkoleni w zakresie ochrony danych. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy, wycofasz swoją aplikację, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych lub zażądasz od nas usunięcia danych, przekazane przez Ciebie dane, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane lub zatrzymywane (okres retencji) przez maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji, aby w razie jakichkolwiek rozbieżności móc prześledzić szczegóły procesu aplikacji. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na umieszczenie Twojej aplikacji w naszej puli kandydatów w celu obsadzenia kolejnych wakatów (uzyskujemy na to Twoją odrębną zgodę), dane zostaną usunięte po upływie maksymalnie 12 miesięcy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO (zgoda). Państwa zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli w procesie aplikacji zostanie Ci przyznane stanowisko, Twoje dane zostaną przekazane z systemu danych o kandydatach do naszego systemu informacji o personelu.

Dane będą przetwarzane w naszych wewnętrznych systemach informatycznych. Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chronią dane przed nieuprawnionym dostępem lub utratą danych.

Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane, chyba że istnieje prawny obowiązek ich zachowania lub inny prawny powód dalszego przechowywania. Jeśli jest oczywiste, że konieczne będzie zachowanie Państwa danych po upływie okresu przechowywania (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy staną się nieistotne. Inne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych pozostają bez zmian.

7) prawa osób, których dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania, usunięcia, a w pewnych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych lub naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych w odniesieniu do tego i innych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych (art. 7 DSGVO)

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej deklaracji ochrony danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 13 DSGVO)

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 DSGVO)

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie (Art. 15,16,17 DSGVO)

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DSGVO)

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz poprawność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło / następuje niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Twojego bezpieczeństwa!