Rote Gasflaschen und Zuleitungen Rote Gasflaschen und Zuleitungen Rote Gasflaschen und Zuleitungen

Gazowy
system
gaśniczy 

Wysoka skuteczność w przypadku pożarów z gazowymi środkami gaśniczymi

Podstawowa zasada
Gazowe systemy gaśnicze  

 • Gaz gaśniczy wykazuje działanie gaśnicze poprzez wypieranie tlenu, usuwanie ciepła (efekt fizyczny) lub oddziaływanie chemiczne.

  Gazowe systemy gaśnicze stosuje się w sytuacjach, gdy środki gaśnicze takie jak woda, piana czy proszek nie są skuteczne.  
  Dostępne są różne gazy gaśnicze. Wybór różnych gazów gaśniczych determinuje miejsce zastosowania i rodzaj chronionych obiektów.
  Aktywacja odbywa się za pomocą elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów wyzwalających.
  Gaz gaśniczy przechodzi przez dysze gaśnicze do obszarów chronionych dopiero z pewnym opóźnieniem, co ma na celu ochronę osób.

   

Jakie korzyści
oferuje gazowy system gaśniczy

 • Gaszenie bez pozostałości – bez wpływu na chronione obiekty.
  Środki gaśnicze nie przewodzą elektryczności i dlatego bardzo dobrze nadają się do ochrony systemów pod napięciem.
  Po użyciu takich środków obiekt można szybko i bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów pieniężnych przywrócić ponownie do użytku.
  Ze względu na wysoki stopień elastyczności gazowe systemy gaśnicze można również stosować w razie przeprowadzki i rozbudowy obiektów.
  Doskonały efekt gaśniczy uzyskuje się szczególnie w obszarach zagrożonych.

Jakie gazowe środki gaśnicze
mogą być stosowane

 • Dwutlenek węgla (CO2) 
 • System gaszenia mieszaniną gazów obojętnych: Argon - IG-01 
 • System gaszenia mieszaniną gazów obojętnych: Azot - IG - 100 
 • Chemiczne środki gaśnicze 

Obszary zastosowania gazowych systemów gaśniczych

w zależności od produktu gazowego 

 • Archiwa, biblioteki 
 • Systemy komputerowe, centra danych, serwerownie 
 • Instalacje przemysłowe, takie jak laboratoria, obrabiarki czy instalacje zrobotyzowane 
 • Placówki medyczne, np. sale operacyjne 
 • Pomieszczenia kontrolne lub rozdzielnice niskiego napięcia 
 • Centrale alarmowe 
 • Magazyny materiałów niebezpiecznych 
 • Maszynownie statków, pojazdy wojskowe

Zagrożenia pożarowe są różne zależnie od sytuacji, a także od sektora przemysłu. Nasi eksperci analizują szczególne wymagania dotyczące koncepcji ochrony przeciwpożarowej i uwzględniają je w indywidualnych planach ochrony przeciwpożarowej.

Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Twojego bezpieczeństwa!