Rauch steigt auf, Genderhinweis Rauch steigt auf, Genderhinweis Rauch steigt auf, Genderhinweis

Nyelvtani nemek
asználatára vonatkozó
nyilatkozat

Kérjük, vegye figyelembe a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban: 

A jobb olvashatóság miatt a hímnemű alakot használják személynevekre és személynevekre az ABBS Group weboldalán. A megfelelő kifejezések elvben minden nemre vonatkoznak az egyenlő bánásmód értelmében. A rövidített nyelvi űrlapnak csak szerkesztői okai vannak, és nem tartalmaz értékelést.

Alkalmazott szabványok az Ön biztonsága érdekében!