Rauch steigt auf, Genderhinweis Rauch steigt auf, Genderhinweis Rauch steigt auf, Genderhinweis

Gender
hinweis

Uwaga dot. określeń odnoszących się do płci: 

dla zapewnienia większej czytelności tekstu na stronie internetowej ABBS Group określenia odnoszące się do osób i związane z osobami zostały użyte w formie męskiej. Zgodnie z zasadą równego traktowania odpowiednie określenia zasadniczo odnoszą się do wszystkich płci. Skrócona forma językowa została użyta wyłącznie ze względów redakcyjnych i nie ma charakteru oceniającego.

Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Twojego bezpieczeństwa!