Schuim stroomt uit een toevoerleiding uit het plafond Schuim stroomt uit een toevoerleiding uit het plafond Schuim stroomt uit een toevoerleiding uit het plafond

Schuim-
Installaties

Zeer doeltreffend voor brandhaarden met hoge calorische waarde

Basisprincipe
van schuimblussystemen

 • Het blusmiddel is een mengsel van water, schuim en lucht.
 • De verhouding van die drie bestanddelen in het blusmengsel wordt afgestemd op de te beschermen installatie.
 • Welk type schuim wordt gekozen (zwaar, middelzwaar of licht schuim), hangt van de toepassing af.
 • Bij brand wordt een deken van luchtdicht, brandvast schuim over de brandhaard gelegd. Het schuimtapijt dooft het vuur en voorkomt dat de brand zich uitbreidt.
 • Dit systeem wordt gebruikt wanneer water of andere blussystemen niet het gewenste effect kunnen realiseren.

Voordelen
van schuimblussystemen

 • Schuimblussystemen detecteren, lokaliseren, melden en bestrijden brand in een vroeg stadium.
 • Door de temperatuur te verlagen en het vuur in te sluiten, wordt de brand snel bestreden. Schuimblussystemen beperken dus de materiële schade en redden levens.
 • Dankzij de grote verscheidenheid aan schuimvarianten kan in elk situatie in effectieve brandbestrijding worden voorzien.
 • Geschikt voor binnen en buiten.

SOORTEN SCHUIMBLUSSYSTEMEN

Zwaar schuim

Zwaar schuim is een nat schuim waarmee goede spuitafstanden kunnen worden bereikt. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor branden van vaste stoffen of vloeistoffen (brandklassen A en B). Het draagt vooral bij aan de brandbestrijding door te koelen en de zuurstoftoevoer te onderbreken, aangezien zwaar schuim zich aan oppervlakken hecht.

Middelzwaar schuim

Middelzwaar schuim is al veel lichter dan zwaar schuim en kan tot vijf meter hoog worden opgestapeld. Het hecht minder aan oppervlakken en wordt dan ook gebruikt om voorwerpen volledig onder te zetten. Middelzwaar schuim blust voornamelijk door verstikking en in mindere mate door afkoeling.

Licht schuim

Licht schuim wordt al door lichte wind weggeblazen. Het wordt dan ook niet gespoten, maar alleen gebruikt in gesloten ruimtes. Onder invloed van warmte valt het schuim snel uiteen in zeer fijne waterdruppeltjes. Dat versterkt het afkoelingseffect als blusmethode. Voor de productie van licht schuim is een speciale generator nodig, wat bij middelzwaar en zwaar schuim niet het geval is.

Toepassingsgebieden van schuimblusinstallaties

 • Elektriciteitscentrales en raffinaderijen
 • Chemische industrie
 • Afvalverbrandingsinstallaties
 • Loodsen voor vliegtuigonderhoud

Het brandrisico is in elke sector en elk bedrijf anders. Onze experts zetten de eisen waaraan in uw specifieke situatie moet worden voldaan om in een brandbeveiligingsconcept op uw maat.

Getest en goed bevonden voor uw veiligheid!