Witte en zilveren sproeikoppen Witte en zilveren sproeikoppen Witte en zilveren sproeikoppen

Sprinkler
Installaties

In den beginne …
Ontstaan van het sprinklersysteem

Al in de 19e eeuw werden in de Amerikaanse textielindustrie de eerste pogingen ondernomen om brand in een vroeg stadium te bestrijden. Boven de weefgetouwen werden waterleidingen aangelegd waarin op regelmatige afstanden openingen waren aangebracht.

Op die openingen zat een deksel, dat op zijn plaats werd gehouden door een gewicht aan een katoendraad. Brandde de katoendraad door, dan viel het gewicht, waardoor er bluswater uit de opening kon stromen.

Op die openingen zat een deksel, dat op zijn plaats werd gehouden door een gewicht aan een katoendraad. Brandde de katoendraad door, dan viel het gewicht, waardoor er bluswater uit de opening kon stromen.

Basisprincipe
van het sprinklersysteem

 • Sprinklers zijn sproeikoppen die op waterleidingen aan het plafond worden geplaatst.
 • Het sprinklersysteem heeft een eigen watervoorziening en is permanent stand-by.
 • De sprinklers werken individueel en zijn afgesloten door een glazen smeltzekering.
 • Bij brand barst het glas door de hitte van het vuur.
 • Doordat alleen de sprinklers op de plaats van de brand open gaan en water doorlaten, wordt er gericht geblust.
 • De omzetting van het bluswater in stoom onttrekt veel warmte aan het vuur en damt zo de brand in.

Voordelen van sprinklerinstallaties

 • Sprinklerinstallaties detecteren, lokaliseren, melden en bestrijden brand in een vroeg stadium.
 • Sprinklers beperken de schade aan gebouwen en installatie en redden levens door beginnende branden meteen te bestrijden.
 • Gerichte brandbestrijding en branddetectie in één systeem.
 • Sprinklers blussen gericht – alleen de sproeikoppen in de onmiddellijke omgeving van de brandhaard worden geactiveerd.
 • Sprinklers verder weg van de brand blijven gesloten.

SOORTEN SPRINKLERINSTALLATIES

ABBS heeft voor elke toepassing een geschikt systeem. Onze specialisten staan u bij van A tot Z en begeleiden u doorheen de planningsfase.

NATTE SYSTEMEN

Natte systemen komen het vaakst voor. In een nat sprinklersysteem staat het hele leidingnet constant onder druk. Bij brand wordt de sprinkler geactiveerd en wordt voldoende bluswater aangevoerd via de natte alarmklep. Die verwittigt meteen ook de hulpdiensten. Dit systeem kan alleen worden gebruikt op plaatsen waar het bluswater in de leidingen op geen enkel moment kan bevriezen of oververhitten (meer dan 95 graden).

DROGE SYSTEMEN

Bij droge systemen wordt het leidingnet niet gevuld met water, zoals bij natte systemen, maar wel met perslucht. Het systeem wordt slechts gevuld met water tot aan de droge alarmklep. Bij brand gaat de sprinkler open en ontsnapt eerst de perslucht, waarna de droge alarmklep het bluswater afgeeft aan de sprinklers. Dit systeem is geschikt voor vorstgevoelige omgevingen, zoals parkeergarages en onverwarmde magazijnen.

PRE-ACTIONSYSTEMEN

Pre-actionsystemen worden gebruikt op plaatsen waar een onbedoelde lozing van bluswater tot elke prijs moet worden vermeden. Daarom worden twee onafhankelijke detectiesystemen met elkaar verbonden, zodat het blussen pas start als beide systemen gelijktijdig worden geactiveerd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SPRINKLERINSTALLATIES

Sprinklersystemen voorkomen dat brandhaard uitgroeit tot een grote brand. Ze redden levens, beschermen het milieu en voorkomen schade aan gebouwen in:

 • Industriële fabrieken
 • Logistieke centra
 • Werkplaatsen
 • Hoogbouwmagazijnen
 • Magazijnen
 • Ondergrondse parkeergarages
 • Kantoorgebouwen
 • Flatgebouwen
 • Ziekenhuizen en rusthuizen
 • Expositieruimtes
 • Winkelcentra
 • Houtverwerkende bedrijven
 • Luchthavens

Het brandrisico is in elke sector en elk bedrijf anders. Onze experts zetten de eisen waaraan in uw specifieke situatie moet worden voldaan om in een brandbeveiligingsconcept op uw maat.

Getest en goed bevonden voor uw veiligheid!