Angaben zum Datenschutz Angaben zum Datenschutz Angaben zum Datenschutz

Gegevens-
Bescherming

Privacybeleid

Informatie over de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 13 van de Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO).

1. Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de internetaanwezigheid van de ABBS Groep (https://www.abbs.group) en op de persoonsgegevens die via deze internetpagina's worden verzameld. Voor internetpagina's van andere aanbieders, waarnaar bijv. via links wordt verwezen, gelden de gegevensbeschermingsinformatie en verklaringen van die aanbieders. Voorts is deze verklaring inzake gegevensbescherming voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van toepassing op de volgende ondernemingen:

ABBS Deutschland GmbH     Wülfrather Str. 37 | 42553 Velbert (DEU)

A.B.B.S. N.V.                               Grauwmeer 1 D | 3001 Leuven (BE)

ABBS Nederland B.V.               Havenweg 17A | 5735 SH Aarle-Rixtel (NL)

ABBS Polska Sp. z o.o.            Ul. Górnicza 55 | 42-600 Tarnowskie Góry (PL)

ABBS-Hungária Zrt.                II. Rákóczi Ferenc út 277. | 1214 Budapest (H)

Verwijzingen naar wettelijke voorschriften binnen deze gegevensbeschermingsverklaring hebben betrekking op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), de Federale Wet Gegevensbescherming (BDSG) in de vanaf 01.12.2021 geldende versie en, indien van toepassing, op de nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten van de onder punt 1 genoemde ondernemingen.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (zie artikel 4 GDPR).

2. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

ABBS Deutschland GmbH Wülfrather Str. 37 42553 Velbert, Duitsland.

Tel.:+49-(0)2053-49352-0 E-mail: info@abbs-deutschland.de

Wettelijke vertegenwoordiger: Benjamin Gall, Falk Ursinus

De verantwoordelijke instanties voor de gegevensverwerking in het kader van de dienstverlening zijn de respectieve vennootschappen van de ABBS-Groep die diensten voor derden verrichten of anderszins persoonsgegevens verwerken.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze bedrijven een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Pfeil Concepts GmbH
Alte Gärtnerei 2
04425 Taucha

Telefoon: 034298-497373
E-Mail: privacy(at)fire-holding.de

4. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze website

4.1 Webhosting:De webserver voor de werking van onze website wordt technisch geëxploiteerd en onderhouden door Hetzner Online GmbH. Hun contactgegevens zijn:

Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Duitsland Wij hebben met Hetzner Online GmbH een overeenkomst gesloten over de opdracht tot verwerking overeenkomstig art. 28 (3) DSGVO.

4.2 SSL/TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als beheerder van de site toestuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

4.3 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website?

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde persoonsgegevens automatisch verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. informatie over uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina werd opgeroepen). Deze gegevens worden verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren en onze diensten en producten te verbeteren. In het kader van de orderverwerking worden deze gegevens aan Hetzner Online GmbH doorgegeven.

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en in uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daarvoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau te verkorten, zodat er geen verband meer kan worden gelegd met de individuele gebruiker.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie voor deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:support.google.com/analytics/answer/6004245.

Door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau opgeslagen gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor details de volgende link:support.google.com/analytics/answer/7667196

Wij hebben met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google:beleid.google.com/privacy.

5 Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening

5.1 Doeleinden van de verwerking

Verwerking van orders, informatie over order- en leveringsgegevens, uitvoering van logistieke diensten, uitvoering van orders en projecten, registratie van contract- en contactgegevens voor orderverwerking of orderinitiatie, boekhouding, aanmaningen, organisatie en uitvoering van inkoop en aanbesteding, verkoop en marketing, onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en prospects.

5.2 Rechtsgrondslag van onze verwerkingsactiviteiten

  • Vervulling van contractuele en precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO),
  • Wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 lit. c DSGVO) of algemeen belang (artikel 6 lid 1 lit. e DSGVO),
  • Toestemming (artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO juncto artikel 7 lid 1-4 DSGVO),
  • Ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 lit. f DSGVO).

5.3 Categorieën van betrokkenen

Belanghebbenden, klanten en/of werknemers van klanten, leveranciers, belanghebbenden, partners, tussenpersonen, ext. dienstverleners en freelancers.

5.4 Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen in uw hoedanigheid van vertegenwoordiger of gemachtigde van de rechtspersoon (potentiële klant, klant, leverancier, ext. dienstverlener, partner, freelancer, werknemer van de opdrachtgever, tussenpersoon). In detail:

Contactgegevens (naam, titel, voornaam, telefoon, fax, mobiele telefoon, internetadres, e-mail, functie, bedrijf, bedrijfsadres, aantal werknemers indien van toepassing, bedrijfstak, type klant, telefoon (bedrijf), fax (bedrijf), contacthistorie en correspondentie, gegevens voor offertes en zakelijke initiatie).

Factureringsgegevens (bestelgegevens, betalingsgegevens, rekeninginformatie, bank, IBAN, BIC, naam van de rekeninghouder, gegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen

Persoonlijke informatie uit orders, inkooporders en contracten (adres, contactgegevens, inhoud van het contract)

5.5 Categorieën van ontvangers

Interne organen die betrokken zijn bij de uitvoering van de respectieve bedrijfsprocessen zoals inkoop, verkoop, marketing, distributie, administratie, orderverwerking, boekhouding en boekhouding. Overheidsorganen zoals socialezekerheidsinstellingen en belastingdiensten in geval van dwingende wettelijke bepalingen.

Externe contractanten (verwerkers in de zin van art. 4 in samenhang met art. 28 DSGVO). Art. 28 DSGVO. om de bovengenoemde doeleinden te vervullen).

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens alleen door als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, of als er een wettelijke verplichting bestaat voor de doorgifte overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. c DSGVO, bijv. in het kader van een strafrechtelijke vervolging of de verstrekking is noodzakelijk overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f, DSGVO met het oog op de vaststelling of verdediging van rechtsvorderingen of de uitoefening van rechten, en er kan niet van worden uitgegaan dat de verstrekking in strijd is met een hoger belang van de betrokkene dat bescherming verdient.

5.6 Bewaar-/verwijderingstermijnen

Wanneer de respectieve wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken, wissen wij de respectieve persoonsgegevens, zolang de persoonsgegevens niet vereist zijn voor het uitvoeren of in gang zetten van een overeenkomst of wij geen legitiem belang meer hebben bij het opslaan ervan.

5.7 Bewaartermijn van persoonsgegevens

10 jaar bewaartermijn volgens § 14 UStG. Bewaringstermijn van 10 jaar overeenkomstig § 147 AO voor fiscaal relevante documenten. Bewaartermijn van 10 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 nrs. 1 + 4 HGB. Geldt voor handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, (geconsolideerde) jaarrekeningen, (geconsolideerde) managementverslagen, boekhoudkundige bonnen.

Voor onze buitenlandse ondernemingen gelden de respectieve landspecifieke bewaar- of archiverings- en verwijderingsperioden als bedoeld in punt 1.

5.8 Doorgifte van gegevens aan derde landen buiten de EU

Er vindt geen overdracht naar derde landen plaats en er zijn ook geen plannen daartoe. Bij gebruik van elektronische communicatie via het internet kan echter nooit worden uitgesloten dat gegevens via of naar een derde land worden doorgestuurd.

6 Verwerking van persoonsgegevens in het kader van sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail of per post).

Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie hebt toegezonden om uw geschiktheid voor de functie (of andere openstaande functies in onze bedrijven, indien van toepassing) te beoordelen en de sollicitatieprocedure uit te voeren. Dit betreft gegevens zoals: Contactgegevens, communicatiegegevens, persoonsgegevens, sollicitatiedocumenten en beschikbaarheid.

De verwerking van gegevens die nodig zijn in verband met de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding is toegestaan. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in combinatie met de toepasselijke nationale arbeidsrechtelijke voorschriften.

Mochten de gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure nodig zijn voor juridische vervolging, dan kan de gegevensverwerking plaatsvinden ter waarborging van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons belang bestaat dan uit het instellen of verdedigen van vorderingen.

In principe hebben alleen die personen/functies binnen het bedrijf toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht en zijn opgeleid op het gebied van gegevensbescherming. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, u een werkaanbod afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te wissen, worden de door u verstrekte gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, gedurende maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure opgeslagen of bewaard (bewaartermijn) om bij eventuele afwijkingen de details van de sollicitatieprocedure te kunnen traceren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.

In het geval dat u ermee hebt ingestemd dat uw sollicitatie wordt opgenomen in onze kandidatenpool voor het vervullen van latere vacatures (hiervoor vragen wij uw afzonderlijke toestemming), worden de gegevens na maximaal 12 maanden verwijderd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO (toestemming). Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als u tijdens de sollicitatieprocedure een functie krijgt toegewezen, worden uw gegevens uit het systeem voor sollicitatiegegevens overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.

De gegevens worden verwerkt op onze interne IT-systemen. Passende technische en organisatorische maatregelen beschermen de gegevens tegen ongeoorloofde toegang of gegevensverlies.

Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren of een andere wettelijke reden voor verdere opslag. Indien het duidelijk is dat het noodzakelijk zal zijn uw gegevens te bewaren nadat de bewaartermijn is verstreken (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), zullen de gegevens pas worden gewist wanneer zij irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onverlet.

7. Rechten van de betrokkene

U hebt het recht te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking of onze externe functionaris voor gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking (art. 7 DSGVO)

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 13 DSGVO)

Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie (art. 15,16,17 DSGVO)

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om in plaats van het wissen van uw persoonsgegevens om beperking van de verwerking ervan te verzoeken.

Als u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Getest en goed bevonden voor uw veiligheid!