Rode gasflessen en toevoerleidingen Rode gasflessen en toevoerleidingen Rode gasflessen en toevoerleidingen

Blusgas-
systemen

Uiterst doeltreffende brandbestrijding met gasvormig blusmiddel

Basisprincipe
van blusgassystemen

 • Blusgas dooft vuur door zuurstof aan de lucht te onttrekken, de omgevingstemperatuur te verlagen (fysisch effect) of via een chemische reactie.
 • Blusgassystemen worden gebruikt wanneer water, schuim of poeder niet geschikt zijn als blusmiddel.
 • Er zijn verschillende blusgassen beschikbaar. De keuze van een blusgas hangt af van de locatie en de te beschermen installaties.
 • Activering gebeurt elektrisch of mechanisch.
 • Om mensen te beschermen wordt het blusgas pas na een vooraf ingestelde vertragingstijd via de blusopeningen in de beschermde gebieden gepompt.

Voordelen
van blusgassystemen

 • Blussen zonder reststoffen die de te beschermen installaties kunnen aantasten.
  De blusmiddelen zijn niet elektrisch geleidend en dus ook zeer geschikt voor de bescherming van installaties onder spanning.
  Na gebruik is de installatie snel en goedkoop weer bedrijfsklaar te maken.
  Dankzij hun grote flexibiliteit kunnen blusgassystemen ook worden gebruikt bij verbouwingen en uitbreidingen.
  Uitstekend bluseffect, zeker in zones met een groot risico.

Mogelijke
blusgassen

 • Koolstofdioxide (CO2)
 • Inert blusgassysteem: argon – IG – 01
 • Inert blusgassysteem: stikstof – IG – 100
 • Chemische blusmiddelen

Toepassingsgebieden van blusgassystemen
afhankelijk van het gebruikte blusgas

afhankelijk van het gebruikte blusgas

 • Archieven, bibliotheken
 • Computersystemen, datacenters, serverlokalen
 • Industriële installaties zoals laboratoria, productiemachines of robots
 • Medische faciliteiten zoals operatiekamers
 • Schakelruimtes of laagspanningscabines
 • Alarmcentrales
 • Opslagruimtes van gevaarlijke materialen
 • Machinekamers van schepen, militaire voertuigen

Het brandrisico is in elke sector en elk bedrijf anders. Onze experts zetten de eisen waaraan in uw specifieke situatie moet worden voldaan om in een brandbeveiligingsconcept op uw maat.

Getest en goed bevonden voor uw veiligheid!