Verschiedene Symbole Verschiedene Symbole Verschiedene Symbole

Zapewnienie zgodności
z przepisami

Zapewnienie zgodności z przepisami

Uczciwość i przejrzystość są tak samo ważne dla firm ABBS, jak zaufanie ich pracowników, klientów, dostawców, partnerów i wszystkich interesariuszy firmy. Dlatego ABBS posiada nowoczesny system zarządzania zgodnością z przepisami.

KODEKS POSTĘPOWANIA
Kodeks postępowania dla pracowników ABBS

Odpowiedzialne i zgodne z prawem działanie jest jedną z głównych przesłanek naszego sukcesu w biznesie.

Odzwierciedla on nasze własne zobowiązanie do postępowania zgodnie z opisanymi w nim wartościami i zasadami, będąc jednocześnie zewnętrznym wyrazem odpowiedzialnego postępowania wobec naszych partnerów handlowych, klientów i pracowników.

 

System zgłaszania nieprawidłowości

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości to chroniony, anonimowy kanał komunikacji dla wszystkich naszych pracowników, partnerów biznesowym, dostawców oraz ich pracowników, a także klientów i innych współpracujących z nami na płaszczyźnie zawodowej osób trzecich.

Pracownicy Grupy, partnerzy biznesowi, klienci i inne osoby trzecie mogą korzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości Fire Holding Group przez całą dobę w celu dokonania anonimowych zgłoszeń istotnych naruszeń przepisów i praw.

 

 

 

 

Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Twojego bezpieczeństwa!