Weisse und silberne Sprinklerköpfe Weisse und silberne Sprinklerköpfe Weisse und silberne Sprinklerköpfe

SYSTEMY
TRYSKACZOWE

Jak to się wszystko zaczęło
Rozwój systemu tryskaczowego

Pierwsze próby gaszenia pożarów na wczesnym etapie rozwoju pożaru podjęto w amerykańskim przemyśle tekstylnym już w ubiegłym stuleciu. W tamtych czasach nad krosnami układano rury wodociągowe z nawierconymi w pewnych odstępach otworami.

Otwory te zamykano pokrywkami, które mocowano przy pomocy ciężarka połączonego bawełnianą nicią. W razie pożaru bawełniana nić przepalała się, a ciężarek odsuwał się, odsłaniając otwór, przez który mogła wypływać woda. 

Podstawowa zasada
System tryskaczowy

 • Dysze gaśnicze są zintegrowane z siecią rur sufitowych.

 • System tryskaczowy jest stale w trybie gotowości dzięki niezależnemu dopływowi wody.

 • Uruchamiające się pojedynczo dysze gaśnicze instalacji są zamknięte szklaną beczką.

 • W razie pożaru szklana beczka reaguje na powstałe ciepło i pęka.

 • Woda może wydostać się przez otwartą dyszę gaśniczą tylko dla określonej liczby tryskaczy w miejscu pożaru i jest rozpylana w sposób celowy.

 • Chłodzące działanie wody, odprowadzanie dużej ilości ciepła i przemiana w parę pozwalają na punktowe, skuteczne gaszenie pożaru.

Jakie korzyści
oferują systemy tryskaczowe

 • Systemy tryskaczowe dają możliwość rozpoznania, zlokalizowania, zgłoszenia i zwalczania pożaru już na samym jego początku.
 • Tryskacze pozwalają zminimalizować szkody materialne i środowiskowe, a także zapewniają ochronę życia ludzi dzięki systemowi zwalczania pożarów na etapie powstawania ogniska pożaru.
 • Ukierunkowane gaszenie i wykrywanie pożarów w jednym systemie.
 • Tryskacze gaszą pożar w ukierunkowany sposób — uruchamiane są tylko tryskacze, które znajdują się w miejscach, gdzie faktycznie istnieje bezpośrednie ognisko pożaru, które należy ugasić.
 • Tryskacze poza ogniskiem pożaru pozostają zamknięte.

RODZAJE SYSTEMÓW TRYSKACZOWYCH

W zależności od zastosowania firma ABBS oferuje odpowiedni system – nasi specjaliści świadczą doradztwo od samego początku i oferują wsparcie w procesie planowania.

INSTALACJE MOKRE

Instalacje mokre to najczęściej stosowane na świecie instalacje tryskaczowe. W takich instalacjach cała sieć rurociągów jest pod stałym ciśnieniem wody. W przypadku pożaru uruchamiany jest tryskacz, a środek gaśniczy w postaci „wody” jest natychmiast udostępniany w wystarczającej ilości poprzez zawór kontrolno-alarmowy typu mokrego. W tym samym czasie za pośrednictwem zaworu kontrolno-alarmowy typu mokrego powiadamiane są odpowiedzialne służby ratownicze. System ten może być stosowany tylko w obiektach, w których nie występują ujemne lub nadmiernie wysokie temperatury (+95 stopni) stwarzające ryzyko zamarznięcia lub przegrzania wody gaśniczej w sieci sufitowej rurociągów przez cały rok.

INSTALACJE SUCHE

Systemy suche różnią się od wspomnianych systemów mokrych tym, że sieć rurociągów nie jest wypełniona wodą, lecz sprężonym powietrzem. Woda jest napełniana tylko do zaworu kontrolno-alarmowego typu suchego. W przypadku pożaru tryskacz otwiera się, wtedy najpierw uchodzi sprężone powietrze, a następnie zawór kontrolno-alarmowy typu suchego wypuszcza wodę gaśniczą do tryskaczy. System ten można stosować w pomieszczeniach, gdzie występuje ryzyko wystąpienia ujemnych temperatur, takich jak parkingi wielopoziomowe czy nieogrzewane magazyny.

WSTĘPNIE STEROWANE INSTALACJE SUCHE

W strefach krytycznych, w których bezwzględnie należy unikać niezamierzonego wycieku wody gaśniczej, stosuje się wstępnie sterowane systemy suche.
W takim przypadku dwa niezależne od siebie mechanizmy wyzwalania procesu gaszenia są połączone w taki sposób, że gaszenie rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy obydwa systemy wyzwalania zostaną uruchomione w tym samym czasie.

MIEJSCA ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW TRYSKACZOWYCH

Instalacje tryskaczowe zapobiegają rozprzestrzenieniu się ognia z ogniska pożaru – system ten chroni ŻYCIE, ŚRODOWISKO i MIENIE:

 • Zakłady przemysłowe
 • Centra logistyczne
 • Hale produkcyjne
 • Magazyny wysokiego składowania
 • Magazyny
 • Garaże podziemne
 • Budynki biurowe
 • Drapacze chmur
 • Szpitale i domy opieki
 • Sale wystawowe
 • Centra handlowe
 • Firmy zajmujące się obróbką drewna
 • Na lotnisku

Zagrożenia pożarowe są różne zależnie od sytuacji, a także od sektora przemysłu. Nasi eksperci analizują szczególne wymagania dotyczące koncepcji ochrony przeciwpożarowej i uwzględniają je w indywidualnych planach ochrony przeciwpożarowej.

Sprawdzone i potwierdzone standardy dla Twojego bezpieczeństwa!